Specjalizacje

Jeżeli Twoje długi przekroczyły stan Twojego majątku w takim stopniu, że nie jesteś w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań to może okazać się niezbędnym ogłoszenie Twojej upadłości. Może to uczynić każda osoba fizyczna po spełnieniu ustawowych przesłanek. Skontaktuj się z nami abyśmy mogli ocenić czy w Twojej sprawie możliwe jest ogłoszenie upadłości i przygotowali dla Ciebie odpowiedni wniosek. 

Celem naszej działalności jest ochrona słusznych interesów dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli komornik sądowy prowadzi wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne to możliwe jest zaskarżanie jego postanowień lub wniesienie o jego wyłączenie. Ponadto bardzo ważnym jest kontrola prawidłowości prowadzonej licytacji. Dłużnik może również złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. W tych i innych sprawach może pomóc Ci Biuro Doradztwa Prawnego.

Oferujemy działania mające na celu ochronę pracownika przed działaniem niezgodnym z prawem pracy. Jeżeli uważasz, że pracodawca wypłaca Ci zbyt niskie wynagrodzenie, dyskryminuje Cię, zwolnił Cię w niewłaściwy sposób lub dopuszcza się innych uchybień to skontaktuj się z nami. Przygotujemy opinię prawną i odpowiednie pisma mające na celu uzyskanie stosownego odszkodowania lub przywrócenia do pracy. 

Jeżeli Twoje długi przekroczyły stan Twojego majątku w takim stopniu, że nie jesteś w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań to może okazać się niezbędnym ogłoszenie Twojej upadłości. Może to uczynić każda osoba fizyczna po spełnieniu ustawowych przesłanek. Skontaktuj się z nami abyśmy mogli ocenić czy w Twojej sprawie możliwe jest ogłoszenie upadłości i przygotowali dla Ciebie odpowiedni wniosek. 

Celem naszej działalności jest ochrona słusznych interesów dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli komornik sądowy prowadzi wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne to możliwe jest zaskarżanie jego postanowień lub wniesienie o jego wyłączenie. Ponadto bardzo ważnym jest kontrola prawidłowości prowadzonej licytacji. Dłużnik może również złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. W tych i innych sprawach może pomóc Ci Biuro Doradztwa Prawnego.

Oferujemy działania mające na celu ochronę pracownika przed działaniem niezgodnym z prawem pracy. Jeżeli uważasz, że pracodawca wypłaca Ci zbyt niskie wynagrodzenie, dyskryminuje Cię, zwolnił Cię w niewłaściwy sposób lub dopuszcza się innych uchybień to skontaktuj się z nami. Przygotujemy opinię prawną i odpowiednie pisma mające na celu uzyskanie stosownego odszkodowania lub przywrócenia do pracy. 

+48 663 445 053
+48 790 343 785

email-round-line-color

biuroprawne.sekretariat@gmail.com