Artykuły

Powództwo o ustalenie stosunku pracy – podstawowe informacje Zarówno umowa zlecenie jak i umowa o pracę to jedne z najpopularniejszych umów, których …

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – podstawowe informacje. Nie każda kara pozbawienia wolności, wymierzona przez sąd w prawomocnym wyroku, nadaje się do …

Skrócenie kary ograniczenia wolności (tzw. prac społecznych) – podstawowe informacje. Zasadą jest, że kara orzeczona w prawomocnym wyroku sądu powinna być odbyta. …

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – czym jest? Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia pozwala, jak sama nazwa wskazuje, na zwolnienie skazanego z odbycia reszty kary …

+48 663 445 053
+48 790 343 785

email-round-line-color

biuroprawne.sekretariat@gmail.com