Artykuły

Umowa najmu okazjonalnego lokalu stała się obecnie szerzej dostępna, bowiem ustawa umożliwia jej zawarcie na szczególnych zasadach z obywatelami Ukrainy. W związku …

Czym jest darowizna? Darczyńca może zobowiązać się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Przedmiotem darowizny może być prawo lub …

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności – podstawowe informacje. Zasadą jest, że prawomocnie orzeczona kara powinna być odbyta w całości i w …

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności – kiedy przysługuje. Zasadniczo każda kara wymierzona przez sąd w prawomocnym wyroku podlega bezzwłocznemu wykonaniu wskutek wszczęcia …

+48 663 445 053
+48 790 343 785

email-round-line-color

biuroprawne.sekretariat@gmail.com